۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

محافظ مسی مانع رسیدن جیمی جامپ شد