۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فیلم| ۷ رکورد جهانی پیاده‌روی اربعین