۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

آنالیز بازی ایران و انگلیس توسط حمید عبدالوند