۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ دستگیری مردی که قصد جلوگیری از سوزاندن قرآن را داشت