۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

زنی که ۳۳ سال موهای خود را کوتاه نکرد، رکورد گینس را زد/ عکس