۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) برندگان بزرگترین مسابقه عکاسی پرندگان