۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه عجیب شلیک نیروی امنیتی یک کلوپ شبانه به همکارش!


در ترکیه یک پلیس در ورودی یه کلوپ شبانه؛ به اشتباه به نگهبان شلیک کرد. منبع: viral vidsمنبع