۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ویدیو/ گلزنی مسی برای اینترمیامی این بار در لیگ MLS