۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

حضور هنرمندان پیشکسوت در طریق نجف به کربلا