۲۲:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ظاهر شدن بشقاب پرنده در فراز کلمبیا