۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

فعالیت های موکب احباب رضا(ع) شهرستان محلات به زائرین در راهپیمایی اربعین حسینی (ع) در عمود ۱۱۷۳


فعالیت های موکب احباب رضا(ع) شهرستان محلات به زائرین در راهپیمایی اربعین حسینی (ع) در عمود ۱۱۷۳

فعالیت های موکب احباب رضا(ع) شهرستان محلات به زائرین در راهپیمایی اربعین حسینی (ع) در عمود ۱۱۷۳



منبع