۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ رئیس سازمان هواپیمایی: شرکت های ایرانی به ازای هر زائر ایرانی رفت و برگشت ۵.۵ میلیون به فرودگاه نجف پرداخت می کنند