۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ ثبت زيبا از گربه‌ی سیاه‌گوش، پارک ملی توران