۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصادف عجیب و خطرناک یک پیکان وانت وسط جاده کوهستانی