۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

تمهیدات قابل توجه دولت برای سفر اربعین


با انجام اقداماتی از جمله صدور گذرنامه ارزان و فوری، افزایش گیت‌های تردد و ثبت مشترک اطلاعات، زائران اربعین امسال سفر راحت‌تری را تجربه کردند.منبع