۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | اوج اضطراب برای ستاره‌شناسان؛ عبور سیارکی بزرگ از کنار زمین