۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) در کرمانشاه


به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان کرمانشاهی حوزه هنری در قالب کمیته فرهنگی اربعین در حوزه خوشنویسی با اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین (ع) زیبایی معنوی به مسیر تردد زوار بخشیدند.

کرمانشاه- هنرمندان کرمانشاهی حوزه هنری در قالب کمیته فرهنگی اربعین در حوزه خوشنویسی با اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) زیبایی معنوی به مسیر تردد زوار بخشیدند.منبع