۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) جشنواره آب بازی با تفنگ‌های آبی در تهران