۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

خدمات رسانی موکب ها به زائران برگشتی از مرز مهران


ایلام-خدمات رسانی موکب ها در مناطق مختلف استان ایلام به زائران برگشتی از مرز مهران ادامه دارد.منبع