۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

وضعیت تردد در مرز مهران؛ بازگشت زائران اربعین حسینی