۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فیلم| اعتراف پزشک کارشناس اینترنشنال به دروغ درباره سی‌تی مهسا امینی


پزشکی که به اینترنشنال گفته بود که آثار ضرب و جرح در سی‌تی‌اسکن مهسا امینی دیده نمی‌شود، پس از یک‌سال اعتراف کرد که به‌خاطر حمایت از اغتشاشات به‌جای گفتن حقیقت سکوت کرده است.منبع