۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

دلیل اخراج دروازه‌بان ولز، گل آفساید قلی‌زاده و خطر اخراج جهانبخش