۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | کارشناس تاریخ برنامه صداوسیما: اولین اقدام و تصمیم محمدرضا شاه پهلوی فرار بود و …