۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

سرعت پیشرفت سالانه راه‌آهن اردبیل ۲.۵ برابر شد


به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین پیشرفت سالانه پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه طی ۱۶ سال گذشته، حدود ۴.۵ درصد بود که در دولت سیزدهم با رسیدن به ۱۲ درصد پیشرفت طی یک سال، رشد بیش از ۲.۵ برابری میانگین سالانه را تجربه کرد.

اردبیل- میانگین پیشرفت سالانه پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه در دولت سیزدهم با رسیدن به ۱۲ درصد پیشرفت طی یک سال، رشد بیش از ۲.۵ برابری میانگین سالانه را تجربه کرد.



منبع