۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) صحنه‌هایی از اولین سال سلطنت شاه چارلز