۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

تصاویری از لحظه وقوع زلزله مهیب در مراکش