۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

زائر حسین خوش آمدی/ استقبال از زائرین اربعین در روستای شعبان


به گزارش خبرنگار مهر اهالی روستای شعبان به استقبال زائرین اربعین حسینی رفتند.

بجنورد_ اهالی روستای شعبان در خراسان شمالی به استقبال زائرین حسینی رفتند.منبع