۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

برج‌های دوحه با پرچم مراکش روشن شد