۱۶:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

گفتگوی علیرضا دبیر و اعضای تیم ملی کشتی با رئیس جمهور