۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

سقوط هواپیمای آمریکایی در نمایشگاه هوایی مجارستان


در پی سقوط یک فروند هواپیمای آمریکایی در نمایشگاه هوایی مجارستان دو سرنشین در دم جان باختند و چهار نفر دیگر مجروح شدند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.منبع