۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

رونمایی از فهرست اهداف ترور رژیم صهیونیستی در ایران