۰۱:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصاویر تکان‌دهنده از آزارواذیت معلولان ذهنی در یک مرکز نگهداری در مشهد