۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | اولین تصاویر از رسیدن طوفان مخوف دنیل به اسکندریه در مصر