۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | اولین تصاویر از شروع تمرین مشترک نظامی ارمنستان و آمریکا


امروز تمرین مشترک Eagle Partner 2023 ارمنستان و آمریکا در مرکز آموزشی “زار” وزارت دفاع ارمنستان در ایروان برگزار شد. در این تمرین ۸۵ نفر از سربازان آمریکا و ۱۷۵ تن از سربازان ارمنستان حضور دارند، هدف تمرین آمادگی و آموزش نیروهای ارمنستان برای عملیات بین‌المللی حافظ صلح در چارچوب روش “همکاری برای صلح” ناتو می‌باشد./ war newsمنبع