۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

آغاز رزمایش «الرکن الشدید ۴» گروه‌های مقاومت فلسطین