۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | خلاقیت جالب یک خلبان در طراحی در آسمان