۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

عکس | سانسور و دستکاری باورنکردنی تلویزیون در اسناد تاریخی؛ جایگزینی گلدان با قلیان در کنار مرحوم سید کاظم عصار