۰۴:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فرود اضطراری هواپیمای مسافربری روس در یک زمین کشاورزی