۰۴:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

عکس | رونمایی مجری اخراجی تلویزیون از رسانه تصویری جدیدش