۱۶:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

گزارش مستند از حادثه انفجار معدن طزره دامغان


شش کارگر در حادثه انفجار معدن رزمجاه طزره دامغان جان خود را از دست دادند که جوان‌ترین آنها ۴۰ و مسن‌ترین آنها ۵۱ ساله بود.



منبع