۰۱:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

فیلم| پایانِ تنش‌های قفقاز چه می‌شود


این روز‌ها تحولات در منطقه قفقاز بار دیگر در کانون توجه‌ها قرار گرفته. این تحولات به نحوی پیش می‌رود که احتمال وقوع رویدادهای مهمی وجود دارد.منبع