۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | حمله تند منتقد سینما روی آنتن زنده تلویزیون به سینمای امروز ایران: شبیه به …


منتقد سینما روی آنتن زنده گفت: سینمای امروز ایران شبیه سینمای قبل از انقلاب شده است! سیاست‌گذاران سینمای ایران نمی‌خواهند این سینما پیشرفت کند. منبع: چندثانیهمنبع