۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ادامه عملیات اطفای حریق در شهرک صنعتی یزد