۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

فیلم| پرواز کپی چینی پهپاد مشهور ایرانی/ قدرتنمایی شاهد در جهان


فیلم| پرواز کپی چینی پهپاد مشهور ایرانی/ قدرتنمایی شاهد در جهان

پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران شهرتی جهانی دارد و حتی چین که از پیشگامان فناوری نظامی است هم دنبال ساختن کپی آن رفته است.

پرواز کپی چینی پهپاد مشهور ایرانی/ قدرتنمایی شاهد در جهان
پوستر پهپاد گل‌ آفتابگردان در نمایشگاه آرمیا ۲۰۲۳منبع