۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

پشت پرده بدون تماشاگر شدن بازی پرسپولیس – النصر