۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

فیلم| خانواده‌هایی که «سمبل دروغ‌گویی» در ایران شدند


تبعات دروغ همیشه محدود نیست؛ گاه دامن یک کشور و مردم را می‌گیرد؛ مثل دروغ‌های پدر مهسا امینی، پدر و برادر محمد حسن‌زاده، مادر و خالۀ نیکا شاکرمی، پدر محمدمهدی کرمی و‌ درنهایت خانوادۀ نوید افکاری.منبع