۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

رنگین‌کمانی که بر بدن پستانداران نقش بسته‌است/ عکس