۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | خداحافظی ملی‌پوش ایران با حرکتی خاص


زارعی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۹۳ کیلوگرم را زد اما دو مرتبه در مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم ناکام ماند و سپس کفش‌هایش را درآورد و همان جا از دنیای وزنه برداری خداحافظی کرد.منبع