۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | آیا فرازمینی‌ها در آسمان ایران مشاهده شده‌اند؟