۱۶:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیویی دردناک از برق گرفتگی و خشک شدن یک کودک توسط برق فشار قوی


کودکی که به قصد کنجکاوی از دکل برق بالا رفته بود، پس از برق گرفتگی به زمین سقوط کرد. برای کوکان نکات ایمنی بیرون از خانه را مدام تکرار کنید تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشید./viral vidsمنبع